Υπολογιστής Εξόδων Αποστολής

 

Αριθμός CD / DVDs:  

Τα Box Sets, τα 2+ CD Sets, και τα Βιβλία, υπολογίζονται βάση του βάρους τους

Τρόπος Πληρωμής:  

Τρόπος Αποστολής:  

Χώρα Προορισμού:  

 

Έξοδα Αποστολής (Σύνολο) ~  

Χρόνος Παράδοσης ~  

  

 

                 

 

Note. Orders by payment on delivery or registered mail may be

subject to the customs fees and import duties of the country to which

these orders are shipped. Any additional charges of this kind must

be borne by you. We have no control over these charges and cannot

predict what they may be.